Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on tietojen luovuttajalle (tässä tapauksessa Utuliinin asiakkaalle) suunniteltu dokumentti, jonka perusteella asiakas ymmärtää, miksi ja millä tavoin hänen henkilötietojaan käsitellään.

Rekisterin nimi

Utuliinin asiakastietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Utuliini
Y-tunnus: 2477244-3
Osoite: Rajatie 17 04260 Tuusula
Puhelin: 044 2450469
Sähköposti: hello@utuliini.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ankku Höytö
Puhelin: 044 2450469
Sähköposti: hello@utuliini.fi

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiointikieli
 • asiointivaluutta
 • verkkokaupan tilaustiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa
 • asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • asiakaskyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset
 • yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Mistä tiedot saadaan

Talletamme tietoja asiakkaan lähettäminä tilauksesta, yhteydenottolomakkeesta, sähköpostiviesteistä ja muista viestikanavista (Facebook, WhatsApp ja Instagram), sopimuksista, kyselyvastauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Mitä varten tietoja kerätään

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen ylläpitoon
 • tilauksen käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • tilastollisiin tarkoituksiin

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:

 • logistiikan yhteistyökumppaneille (Shipit, Posti, Matkahuolto)
 • maksujen välittäjälle (Visma Pay)
 • voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Seuraava koskee vain uutiskirjeen tilaajia: Utuliini käyttää uutiskirjeen toimituksessa MailChimp –järjestelmää, jolloin henkilötietoja tallennetaan Euroopan unionin ulkopuolella oleville palvelimille. Yhdysvaltalainen palveluntarjoaja on PrivacyShield-järjestelmässä, joka on Euroopan komission hyväksymä.

Rekisterin suojaus

Utuliinin asiakasrekisteriä käsittelee luottamuksellisesti vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilyttävien palvelimien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja vastuuntuntoisesti.

Asiakkaan oikeudet

Otathan yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön sähköpostitse, jos haluat käyttää seuraavaksi mainittuja oikeuksiasi:

 • Asiakkaalla on oikeus koska tahansa saada omat rekisterissä olevat tietosi nähtäväkseen, vaatia niihin oikaisua sekä pyytää niiden poistamista rekisteristä.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.